Gewenste produkt                                    gelaagde ring  nr...................................  
                                                                     gewikkelde ring nr.................................